ลูกฟุตบอล Molten F5A3400-G หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ เกรดดี

green green

ลูกฟุตบอล Molten F5A3400-G หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ Bulty เกรดดี ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานการอัดกาวกับและเย็บประกอบเข้าด้วยกัน

Specifications

 • Product name

  ลูกฟุตบอล Molten F5A3400-G หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ เกรดดี

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory