ลูกฟุตบอล Molten F5A3555 หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ เกรดดีเยี่ยม

blue blue

ลูกฟุตบอล Molten F5A3555 หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ Bulty เกรดดีเยี่ยม ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานการอัดกาวกับและเย็บประกอบเข้าด้วยกัน

Specifications

 • Product name

  ลูกฟุตบอล Molten F5A3555 หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ เกรดดีเยี่ยม

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory