ลููกแฮนด์บอล Molten H2X5001 เบอร์ 2 ใช้แข่งขันนานาชาติ

white,blue

ลูกแฮนด์บอล Molten H2X5001 หนังพียู (PU) เบอร์ 2 ใช้แข่งขันนานาชาติ เย็บด้วยมือ ผ่านการรับรอง IHF APPROVED

Specifications

 • Product name

  ลููกแฮนด์บอล Molten H2X5001 เบอร์ 2 ใช้แข่งขันนานาชาติ

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory