ลูกฟุตบอล Molten F5A2600 หนังพียู เบอร์ 5 หนังอัด

blue blue

ลูกฟุตบอล Molten F5A2600 หนังพียู เบอร์ 5 หนังอัด จำนวน 32 แผ่น

ข้อมูลจำเพาะ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ลูกฟุตบอล Molten F5A2600 หนังพียู เบอร์ 5 หนังอัด

 • SKU

 • ขนาด

 • เป้า

 • ขนาด

 • น้ำหนัก

 • วัสดุ

 • วิธี

 • สี

 • การใช้งาน

 • อุปกรณ์เสริม