ลููกแฮนด์บอล Molten H2X5001 เบอร์ 2 ใช้แข่งขันนานาชาติ

white,blue

ลูกแฮนด์บอล Molten H2X5001 หนังพียู (PU) เบอร์ 2 ใช้แข่งขันนานาชาติ เย็บด้วยมือ ผ่านการรับรอง IHF APPROVED

ข้อมูลจำเพาะ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ลููกแฮนด์บอล Molten H2X5001 เบอร์ 2 ใช้แข่งขันนานาชาติ

 • SKU

 • ขนาด

 • เป้า

 • ขนาด

 • น้ำหนัก

 • วัสดุ

 • วิธี

 • สี

 • การใช้งาน

 • อุปกรณ์เสริม