คำถามที่พบบ่อย

สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่?

เนื่องจากไม่สามารถลบคำสั่งซื้อได้จากทางฝั่งลูกค้า ดังนั้น รบกวนลูกค้าสอบถามที่ช่องทางนี้

อาจสามารถยกเลิกได้หากยังอยู่ในสถานะก่อนการเตรียมการจัดส่งสินค้า

※ณ ขณะที่สอบถามเข้ามา หากเริ่มมีการเตรียมการจัดส่งแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

Contact us

Contact us

Question Category