ตะกร้าใส่บอล Molten BKF-3 ขนาดใหญ่

ตะกร้าใส่บอล ขนาด 67x67x54 ซม. สูง 75 ซม.

Specifications

 • Product name

  ตะกร้าใส่บอล Molten BKF-3 ขนาดใหญ่

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory