ลูกแชร์บอล Molten CB58V หนังพีวีซี เบอร์ 5 สีขาว

white

ลูกแชร์บอล Molten CB58V หนังพีวีซี เบอร์ 5 สีขาว

Specifications

 • Product name

  ลูกแชร์บอล Molten CB58V หนังพีวีซี เบอร์ 5 สีขาว

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory