ลูกฟุตบอล Molten F5A2810 หนังพียู เบอร์ 5 ใช้ยางในชนิดพิเศษ LATEX

blue blue

ลูกฟุตบอล Molten F5A2810 หนังพียู เบอร์ 5 ใช้ยางในชนิดพิเศษ LATEX จำนวน 32 แผ่น

Specifications

 • Product name

  ลูกฟุตบอล Molten F5A2810 หนังพียู เบอร์ 5 ใช้ยางในชนิดพิเศษ LATEX

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory