ลูกแฮนด์บอล Molten H3X5001 หนังพียู (PU) เบอร์ 3 คุณภาพที่ใช้แข่งขันนานาชาติ

white,blue white,blue white,blue white,blue

ลูกแฮนด์บอล Molten H3X5001 หนังพียู (PU) เบอร์ 3 คุณภาพที่ใช้แข่งขันนานาชาติ เย็บด้วยมือ IHF APPROVED

Specifications

 • Product name

  ลูกแฮนด์บอล Molten H3X5001 หนังพียู (PU) เบอร์ 3 คุณภาพที่ใช้แข่งขันนานาชาติ

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory

สินค้าที่เกี่ยวข้อง