ลูกวอลเลย์บอล Molten V5M4200 หนังพียู เบอร์ 5 เหมาะกับเล่นเอาท์ดอร์

white,red,green

ลูกวอลเลย์บอล Molten V5M5000 หนังพียู (PU) เบอร์ 5 กันน้ำ (Water Resistant) เหมาะกับเล่นสนามกลางแจ้งหรือเอาท์ดอร์

Specifications

 • Product name

  ลูกวอลเลย์บอล Molten V5M4200 หนังพียู เบอร์ 5 เหมาะกับเล่นเอาท์ดอร์

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory