ลูกวอลเลย์บอล Molten V5M4500 หนังพียู เบอร์ 5 เกรดแข่งขัน

white,red,green

ลูกวอลเลย์บอล Molten V5M4500 หนังพียู (PU) เบอร์ 5 คุณภาพหนังนิ่มเป็นพิเศษ ใช้สำหรับแข่งขันทั่วไป

Specifications

 • Product name

  ลูกวอลเลย์บอล Molten V5M4500 หนังพียู เบอร์ 5 เกรดแข่งขัน

 • SKU

 • Size

 • Target

 • Dimensions

 • Weight

 • Materials

 • Method

 • Color

 • Usage

 • Accessory