ตะกร้าใส่บอล Molten BKF-3 ขนาดใหญ่

ตะกร้าใส่บอล ขนาด 67x67x54 ซม. สูง 75 ซม.

ข้อมูลจำเพาะ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ตะกร้าใส่บอล Molten BKF-3 ขนาดใหญ่

 • SKU

 • ขนาด

 • เป้า

 • ขนาด

 • น้ำหนัก

 • วัสดุ

 • วิธี

 • สี

 • การใช้งาน

 • อุปกรณ์เสริม