ลูกฟุตบอล Molten F4A1000 หนังพีทียู เบอร์ 4

blue blue
ลูกฟุตบอล Molten F4A1000 หนังพีทียู เบอร์ 4 เย็บด้วยเครื่องจ้กร จำนวน 32 แผ่น

ข้อมูลจำเพาะ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ลูกฟุตบอล Molten F4A1000 หนังพีทียู เบอร์ 4

 • SKU

 • ขนาด

 • เป้า

 • ขนาด

 • น้ำหนัก

 • วัสดุ

 • วิธี

 • สี

 • การใช้งาน

 • อุปกรณ์เสริม