ลูกฟุตบอล Molten F4A3400 หนังพียู เบอร์ 4 ยางในสังเคราะห์ เกรดดี

green green

ลูกฟุตบอล Molten F4A3400 หนังพียู เบอร์ 4 ยางในสังเคราะห์ เกรดดี

ข้อมูลจำเพาะ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ลูกฟุตบอล Molten F4A3400 หนังพียู เบอร์ 4 ยางในสังเคราะห์ เกรดดี

 • SKU

 • ขนาด

 • เป้า

 • ขนาด

 • น้ำหนัก

 • วัสดุ

 • วิธี

 • สี

 • การใช้งาน

 • อุปกรณ์เสริม