ลูกฟุตบอล Molten F5A3400-G หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ เกรดดี

green green

ลูกฟุตบอล Molten F5A3400-G หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ Bulty เกรดดี ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ผสมผสานการอัดกาวกับและเย็บประกอบเข้าด้วยกัน

ข้อมูลจำเพาะ

 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ลูกฟุตบอล Molten F5A3400-G หนังพียู เบอร์ 5 ยางในสังเคราะห์ เกรดดี

 • SKU

 • ขนาด

 • เป้า

 • ขนาด

 • น้ำหนัก

 • วัสดุ

 • วิธี

 • สี

 • การใช้งาน

 • อุปกรณ์เสริม